Προϊστορικός Οικισμός

Προϊστορικός Οικισμός

Λόφος της Αγριάνιστας.      Η ιστορία του χωριού από την προϊστορική εποχή και μέχρι σήμερα σίγουρα είναι συνδεδεμένη, λόγω της θέσεως που κατέχει, τόσο με την ιστορία της πόλης των Σερρών, όσο και της γύρω περιοχής. Όπως δε προϊστορικοί οικισμοί βρέθηκαν στο  Άγιο Πνεύμα, Χρυσό, Τούμπα, Δήμητρα, Θολό κ.α. … Διαβάστε περισσότερα

Κλασσική Εποχή

Κλασσική Εποχή

Στον ίδιο λόφο αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του Ν. Σουλίου βρέθηκαν και όστρακα ή άλλα ευρήματα ιστορικών χρόνων ( Κλασσικής, Ελληνιστικής, Ρωμαϊκής, Βυζαντινής, Τουρκοκρατίας αλλά και Νεωτέρας εποχής) κυρίως από μεγάλα αποθηκευτικά αγγεία… Διαβάστε περισσότερα

Ρωμαιοκρατία ( 146 π.Χ. – 330 μ.Χ.)

Ρωμαιοκρατία  ( 146 π.Χ. - 330 μ.Χ.)

Στο Νέο Σούλι υπάρχουν αρκετές ενδείξεις, ότι κατά την εποχή της Ρωμαιοκρατίας υπήρχε κατοικήσιμος οικισμός. Το επιβεβαιώνουν τα αρχαιολογικά  ευρήματα (ορόσημο, επιτύμβιες επιγραφές, αναπαράστασης σε επιτύμβιες πλάκες, καθώς και νομίσματα), που βρέθηκαν όλα σε τάφους (νεκρόπολη) στην περιοχή “Χατζησουληνάρ” και ανήκουν χρονολογικά  στους 1ο, 2ο,  και 3ο μ.Χ. αιώνες. α) Ενεπίγραφη μαρμάρινη στήλη … Διαβάστε περισσότερα

Μακεδονικός Αγώνας

Ο Μακεδονικός Αγώνας τυπικά άρχισε το 1903 και τελείωσε το 1908 (Χουριέτ). Στην ουσία όμως άρχισε το 1872 και τελείωσε το 1912-13 με την λήξη των Βαλκανικών πολέμων. . . .      Οργάνωση του 1ου αντάρτικου σώματος Συμμετοχή των Δαρνακοχωριτών