Κλασσική Εποχή

Κλασσική Εποχή  (480 π.Χ.-338 π.Χ.)
Στον ίδιο λόφο αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του Ν. Σουλίου βρέθηκαν και όστρακα ή άλλα ευρήματα ιστορικών χρόνων ( Κλασσικής, Ελληνιστικής, Ρωμαϊκής, Βυζαντινής, Τουρκοκρατίας αλλά και Νεωτέρας εποχής) κυρίως από μεγάλα αποθηκευτικά αγγεία π.χ. χείλη μεγάλων πίθων, βάσεις οξυπύθμενων αμφορέων, δυστυχώς όμως όχι προσδιορισμένα επακριβώς χρονολογικά.
Θα ήταν μεγάλη παράλειψη να μην αναφέρουμε κι αυτά, που παρατήρησε και κατέγραψε ο καθηγητής κ. Σαμσάρης Δημήτριος, όπως περιγράψαμε παραπάνω, δηλαδή τα “μελαμβαφή και μελανόμορφα όστρακα” και που πρέπει να ήταν οπωσδήποτε των ” ιστορικών χρόνων” και μάλιστα της Κλασικής εποχής.

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.