Ρωμαιοκρατία ( 146 π.Χ. – 330 μ.Χ.)

Στο Νέο Σούλι υπάρχουν αρκετές ενδείξεις, ότι κατά την εποχή της Ρωμαιοκρατίας υπήρχε κατοικήσιμος οικισμός. Το επιβεβαιώνουν τα αρχαιολογικά  ευρήματα (ορόσημο, επιτύμβιες επιγραφές, αναπαράστασης σε επιτύμβιες πλάκες, καθώς και νομίσματα), που βρέθηκαν όλα σε τάφους (νεκρόπολη) στην περιοχή “Χατζησουληνάρ” και ανήκουν χρονολογικά  στους 1ο, 2ο,  και 3ο μ.Χ. αιώνες.

α) Ενεπίγραφη μαρμάρινη στήλη – ορόσημο 

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.