Κλασσική Εποχή

Κλασσική Εποχή

Στον ίδιο λόφο αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του Ν. Σουλίου βρέθηκαν και όστρακα ή άλλα ευρήματα ιστορικών χρόνων ( Κλασσικής, Ελληνιστικής, Ρωμαϊκής, Βυζαντινής, Τουρκοκρατίας αλλά και Νεωτέρας εποχής) κυρίως από μεγάλα αποθηκευτικά αγγεία… Διαβάστε περισσότερα