Προϊστορικός Οικισμός

Προϊστορικός Οικισμός

Λόφος της Αγριάνιστας.      Η ιστορία του χωριού από την προϊστορική εποχή και μέχρι σήμερα σίγουρα είναι συνδεδεμένη, λόγω της θέσεως που κατέχει, τόσο με την ιστορία της πόλης των Σερρών, όσο και της γύρω περιοχής. Όπως δε προϊστορικοί οικισμοί βρέθηκαν στο  Άγιο Πνεύμα, Χρυσό, Τούμπα, Δήμητρα, Θολό κ.α. … Διαβάστε περισσότερα