Πληθυσμιακή κίνηση

Ο αριθμός των κατοίκων του οικισμού από το 1830 μέχρι την τελευταία επίσημη απογραφή του 2011 φαίνεται στο παρακάτω πίνακα.

    Έτος                        Κάτοικοι
1830                                900
1894                                950
1915                               1236
1920                              1349
1928                              1863
1940                              2275
1951                              2432
1961                              2720
1971                               1963
1981                              1902
1991                              2071
2001                             2539
2011                             2387

Παρατηρήσεις
Εδώ θεωρούμε  σκόπιμο να διατυπώσουμε μερικές παρατηρήσεις σχετικά με την πληθυσμιακή κίνηση του οικισμού:
α) Τα στοιχεία του πληθυσμού από το έτος 1920 και μέχρι την τελευταία απογραφή του 2011 είναι παρμένα από τα επίσημα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ενώ του 1915 από Στρατιωτικούς πίνακες και των προηγούμενων ετών (1830 & 1894) είναι κατά προσέγγιση από άλλες πηγές.
β) Ο πληθυσμός του οικισμού συνεχώς είχε αύξηση από το 1830, με αποκορύφωνα το έτος 1961 με το μεγαλύτερο πληθυσμό ( 2720 μόνιμους κατοίκους και 3108 “καταγεγραμμένους”, δηλαδή μόνο την ημέρα της απογραφής διαμένοντες.
γ) Παρουσιάζεται ύστερα μια απότομη μείωση (28%) κατά την απογραφή του 1971 (την δεκαετία 1960-1970) κατά 757 κατοίκους, λόγω της γνωστής μετανάστευσης, όπου κυρίως νέοι έφυγαν στο εσωτερικό ή εξωτερικό για μία καλύτερη τύχη.
δ) Ενώ στις επόμενες απογραφές σταθεροποιείτε ο αριθμός των κατοίκων γύρω στους 2000, με τάση ν΄αυξηθεί, όπως φαίνεται στις επόμενες απογραφές 2001 και 2011.

Πληθυσμός από άλλες πηγές.
Πληροφορίες από άλλες πηγές σχετικά με τον πληθυσμό του οικισμού αναφέρουν τα εξής:
Προ του πολέμου του 1912                                                Κατά τον Αύγουστο του 1915
Ελληνόφωνοι:    1100                                                                                   Ελληνόφωνοι:   1239
Σλαβόφωνοι ή ξενόφωνοι:  μηδέν (0)                                   Σλαβόφωνοι ή ξενόφωνοι:  μηδέν (0)
Μωαμεθανοί:    μηδέν (0)                                                      Πρόσφυγες :             μηδέν (0)
Σύνολο Ελλήνων :      1100                                                      Μωαμεθανοί:    μηδέν (0)
Σύνολο κατοίκων:  1100                                                          Σύνολο  πληθυσμού:  1239
                                                                                                                                   (άρρενες  622 και θήλεις  617)

Ο π-Γαβριήλ Κουντιάδης στο “ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΟΥ ΣΟΥΜΠΑΣΚΙΟΙ” που γράφτηκε το 1925 σχετικά με τους “πόσους κατοίκους έχει;” γράφει:
“Το Σουμπάσκιοϊ με τα 260 σπήτια του, τα ώμορφα και νεόκτιστα τα περισσότερα, αριθμεί σήμερον άνω από 1500 κατοίκους. Είναι όλοι Έλληνες Χριστιανοί Ορθόδοξοι και ομιλούν την σημώδη Ελληνικήν, με το χωρικόν εκείνο ιδίωμα…”

( Τα άρθρα που βρίσκονται στην ιστοσελίδα είναι από το βιβλίο ΝΕΟ ΣΟΥΛΙ (ΣΟΥΜΠΑΣΚΙΟΪ) ΙΣΤΟΡΙΑ – ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ του τ. Γυμνασιάρχη κ. Γεωργίου Δ. Κόκκινου)

Ετικέτες , , , , , , .Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.