Αντί να βάλουμε διάφορα λαχανικά, μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να κάνουμε και ένα είδος λαχανικού.

Συνταγές: Μεσάικου-Μαρκοπούλου Ευαγγελία