Οι γιαγιάδες μας έβραζαν την κομπόστα αυτή, τα κοσάφια, τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Την πρώτη Τετάρτη της Μεγάλης Τεσσαρακοστής πήγαιναν στην εκκλησία τα κοσάφια και στο τέλος της Προηγιασμένης Θείας Λειτουργίας ο παπάς διάβαζε μια ειδική ευχή υπέρ της υγείας και θείας βοηθείας των προσφερόντων. Μετά τα μοίραζαν στον κόσμο για ευλογία.

Συνταγή: Πυρινή Θεονίτσα